Mjesni odbor Kaštel Stari

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: DORIS ĈIĈEK

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: IVAN TOŠIĆ

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositeljica liste: MERI BENUTIĆ, dipl. biblio.

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO JURIĆ

5. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: BLAŽ BRALIĆ

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: DORIS ĈIĈEK

1. DORIS ĈIĈEK Hrvat K. Stari, Obala K.Tomislava 19 A 100082236, Kaštela
2. IVAN UDOVIĈIĆ Hrvat K.Stari, Cesta dr. F.TuĊmana bb 100181026, Kaštela
3. IVANA IVANKOVIĆ Hrvatica K.Stari, Ivana Jurasa 14 102648413, Kaštela
4. MARINKO ŠILOVIĆ Hrvat K.Stari, Ivana Danila 56 15655064, Kaštela
5. ANTE BRALIĆ Hrvat K.Stari, Javorska bb 103242977, Kaštela
6. ANA MATAS Hrvatica K.Stari, Put blata 8 102367130, Kaštela
7. SINIŠA DRAGIĈEVIĆ Hrvat K.Stari, Cesta dr.F.TuĊmana bb 100779843, Kaštela

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: IVAN TOŠIĆ

1. IVAN TOŠIĆ Hrvat K.Stari, Ivana Danila 32 103634750, Kaštela
2. DINA RANĈIĆ Hrvatica K.Stari, Cesta dr.F.TuĊmana 15 102527189, Kaštela
3. ANA RANĈIĆ Hrvatica K.Stari, Cesta dr. TuĊmana 15 103116242, Kaštela
4. DRAGICA TOŠIĆ Hrvatica K.Stari, Ivana Danila 32 103650026, Kaštela
5. JAKOV MATETA Hrvat K.Stari, K. Ĉipika 10 101526586, Kaštela
6. NADA MATETA Hrvatica K.Stari, K.Ĉipika 10 101302498, Kaštela
7. ANTONIO VRVILO Hrvat K.Stari, Cesta dr. F.TuĊmana 40 103652450, Kaštela

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositeljica liste: MERI BENUTIĆ, dipl. biblio.

1. MERI BENUTIĆ, dipl. biblio. Hrvatica K.Stari, Cesta dr.F.TuĊmana 70 100414440, Kaštela
2. IVAN VUKOJEVIĆ Hrvat K.Stari, Obala k. Tomislava 56 15749494, Kaštela
3. ANTE ZEC Hrvat K.Stari, Zagorski put 115 101293287, Kaštela
4. MARKO GROZDANIĆ Hrvat K.Stari, Ivana Danila 16 103141171, Kaštela
5. BRANIMIR BALIĆ, prof. Hrvat K.Stari, Cesta dr. F.TuĊmana bb 101126376, Kaštela
6. SLAVKO ĈAVKA Hrvat K.Stari, Put blata 64 15247304 Kaštela
7. MARICA RANĈIĆ Hrvatica K.Stari, Bojišće 38 A 100642840, Kaštela

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO JURIĆ

1. MARIO JURIĆ Hrvat K.Stari, Bojišće 11 102650740, Kaštela
2. IVAN ĈAVKA Hrvat K.Stari, Put blata 64 15545654, Kaštela
3. MIRA RADUNIĆ Hrvatica K.Stari, Birnja 7 100440798, Kaštela
4. IVAN ĆURAK Hrvat K.Stari, Kneza Višeslava 23 102651317, Kaštela
5. TUGOMIR GRUICA Hrvat K.Stari, Dubrovaĉka 14 102683609, Kaštela
6. HRVOJE BRALIĆ Hrvat K.Stari, Bojišće 6 102292414, Kaštela
7. JOŠKO PUĈIĆ Hrvat K.Stari, Bojišće 11 102831346, Kaštela

5. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: BLAŽ BRALIĆ

1. BLAÞ BRALIĆ Hrvat K.Stari, Bojišće 4 100294574, Kaštela
2. ANKA BURIĆ Hrvatica K.Stari, Cesta dr. F.TuĊmana 63 100750028, Kaštela
3. ANTE MILIĆ Hrvat K.Stari, Kralja Tomislava 32 101133359, Kaštela
4. ANTE UKIĆ Hrvat K.Stari, Maslinarska 30 100797805, Kaštela
5. ANÐA KURTOVIĆ Hrvat K.Stari, Kralja Tomislava 46 102718867, Kaštela
6. MARKO RADIĆ Hrvat K.Stari, Maslinarska 20 104199125, Kaštela
7. VLADIMIR BRALIĆ Hrvat K.Stari, Bojišće 4 15313531 , Kaštela


Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.