Mjesni odbor Kaštel Štafilić

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: NENAD PERA

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: IVAN MALJKOVIĆ, ing. elektroteh.

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: NIKO VUJINA, dipl. ing. zrač. prom. 


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: NENAD PERA

1. NENAD PERA Hrvat K.Štafilić, Senjskih uskoka 7 101139355, Kaštela
2. MATE KEDÞO Hrvat K.Štafilić, Splitska 6 100024078, Kaštela
3. TONĆI GRBEŠA Hrvat K.Štafilić, Javorska 11 102226541, Kaštela
4. ANTE BOTIĆ, dipl. oec. Hrvat K.Štafilić, Cesta dr.F.Tuđmana 835 103066021, Kaštela
5. VINKA KUZMANIĆ Hrvatica K.Štafilić, Stipe Pense 3 104189117, Kaštela
6. DINO ŠIMERA Hrvat K.Štafilić, Vlade Šimere 1 103442448, Kaštela
7. MARIJA KEZELE Hrvatica K.Štafilić, Cesta dr. F.Tuđmana 881 102537719, Kaštela

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: IVAN MALJKOVIĆ, ing. elektroteh.

1. IVAN MALJKOVIĆ,ing.elektroteh.Hrvat K.Štafilić, Javorska 6 100559621, Kaštela
2. KRISTINA DOBRIĆ Hrvatica K.Štafilić, Koludrovac 14 104190142, Kaštela
3. MARKO MARKELIĆ, d.i.stroj. Hrvat K.Štafilić, Nehajski put 27 103381616, Kaštela
4. IVO BIJELIĆ, prof. Hrvat K.Štafilić, Put Resnika 4 100242870, Kaštela
5. LJILJANA LAZIĆ Hrvatica K.Štafilić, Put zagoraca bb 100902407, Kaštela
6. BISERKA TREBEC Hrvatica K.Štafilić, Put zagoraca bb 101172087, Kaštela
7. TUGOMIL-JURE ZEKAN Hrvat K.Štafilić, Put Resnika bb 100433202, Kaštela

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: NIKO VUJINA, dipl. ing. zraĉ.prom.

1. NIKO VUJINA, d.i. zraĉ.prom. Hrvat K.Štafilić, Cesta dr.F.Tuđmana 805 104112296, Kaštela
2. IVICA MORNAR, dipl. ing.sig. Hrvat K.Štafilić, Cesta dr.F.Tuđmana 86 101386679, Kaštela
3. MIRJANA DRAÞIN, dipl. uĉ. Hrvatica K.Štafilić, Jadranska 4 100310702, Kaštela
4. MILAN ŠUSTIĆ Hrvat K.Štafilić, Cesta dr.F.Tuđmana 29 15155472, Kaštela
5. DIJANA GRGIN , dipl. iur. Hrvatica K.Štafilić,Kneza Mislava bb 100640242, Kaštela
6. VINKO DONKOV Hrvat K.Štafilić, Put zagoraca 21 101465081, Kaštela
7. GORDANA-ZORICA VUĈKOVIĆ Hrvatica K.Štafilić, Stipe Pense bb 100302396, Kaštela

Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.