Mjesni odbor Radun

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
Nositelj liste: TOMISLAV LOVRIĆ,mag.ing.građ.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: MIRKO SUŠAC

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: GORAN SAMARDŽIĆ, prof.

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO SERAJLIĆ, mag. iur


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: TOMISLAV LOVRIĆ, mag.ing.građ.

1. TOMISLAV LOVRIĆ,mag.ing.graĊ. Hrvat K.Stari, Bragadinova 19 104004432, Kaštela
2. ANÐELKO GRBEŠA Hrvat K.Stari, Radun 69 104313590, Kaštela
3. MIJO ŠARIĆ Hrvat K.Stari, Put Kolovrata 58 103799844, Kaštela
4. IVAN DÞAJA Hrvat K.Stari, Put Smokvinca 2 104334703, Kaštela
5. IVICA PETROVIĆ Hrvat K.Stari, Gomile 46 104149487, Kaštela
6. ANTE MATAS Hrvat K.Stari, Put Smokvinca 52 104214770, Kaštela
7. MATE ĈOVIĆ Hrvat K.Stari, Vele Njive 0 103115411, Kaštela

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: MIRKO SUŠAC

1. MIRKO SUŠAC Hrvat K.Stari, Put Kolovrata 49 104350391, Kaštela
2. JOSIP PEPUR Hrvat K.Stari, Radun bb 100433340, Kaštela
3. IVAN GELO Hrvat K.Stari, Zagorski put 151 100675746, Kaštela
4. MARINA GALIĆ Hrvatica K.Stari, Zagorski put bb 102034523, Kaštela
5. NIKOLA RADIĆ Hrvat K.Stari, Radun 22 15289303, Kaštela
6. TOMISLAV RADIĆ Hrvat K.Stari, Piske 5 102497035, Kaštela
7. IVAN ĈEKO Hrvat K.Stari, Vinarska 10 104047868, Kaštela

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: GORAN SAMARDŽIĆ, prof.

1. GORAN SAMARDÞIĆ, prof. Hrvat K.Stari, Tolanac bb 103466614, Kaštela
2. IVANA SAMARDÞIĆ, dipl.oec. Hrvatica K.Stari, Tolanac 67 104322354, Kaštela
3. ANDREA TOPIĆ Hrvatica K.Stari, Zagorski put bb 103267035, Kaštela
4. ANTE JADRIĆ Hrvat K.Stari, Zagorski put bb 102373762, Kaštela
5. DARKO ĈAVKA Hrvat K.Stari, Vodeni put 28 103750888, Kaštela
6. ANTONIJA JADRIĆ Hrvatica K.Stari, Zagorski put bb 102405680, Kaštela
7. IVANA LOVRIĆ Hrvatica K.Stari, Put Malaĉke bb 103035281, Kaštela

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO SERAJLIĆ, mag. iur.

1. MARIO SERAJLIĆ, mag. iur. Hrvat K.Stari, Tolanac 27 102325665, Kaštela
2. MARIJA KNEZOVIĆ, dipl. uĉ. Hrvatica K.Stari, Bragadinova 20 104321161, Kaštela
3. JAKOV GOTOVAC, dipl. ing. Hrvat K.Stari, Tolanac 41 104114118, Kaštela
4. GORAN ĆOSIĆ Hrvat K.Stari, Þeljezniĉka 44 102231948, Kaštela
5. MIRELA UJAKOVIĆ, dipl. oec. Hrvatica K.Stari, Zagorski put 175 A 101977222, Kaštela
6. GORAN GAVRIĆ Hrvat K.Stari, Tolanac bb 103086751, Kaštela
7. DAVOR DELAŠ Hrvat K.Stari, Poviše magistrale bb 100078715, Kaštela

Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.