Mjesni odbor Kaštel Sućurac

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
Nositelj liste: ZORAN BONACIN, dipl.ing.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: IVAN DŽELALIJA

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARĈEVIĆ -HSP AS
HRVATSKO PRAVAŠKO BRATSTVO - HPBratstvo
Nositelj liste: ŽELJAN JURLIN

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: IVAN KOVAĈ


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: ZORAN BONACIN, dipl. ing.

1. ZORAN BONACIN, dipl. ing. Hrvat K. Sućurac, Put Glavice 24 10029096, Kaštela

2. SANDRA ZOKIĆ, prof. Hrvatica K.Sućurac, Putaljski put 2 102366390, Kaštela

3. ANTONIO JERĈIĆ, dr. med. Hrvat K.Sućurac, Dr.F.TuĊmana 282 100925224, Kaštela

4. JOŠKO OŠTRIĆ, mag .oec. Hrvat K.Sućurac, Put Glavice 4 103686482, Kaštela

5. DAMIR RAJĈIĆ Hrvat K.Sućurac, Ivana Pavla II 45 102868864, Kaštela

6. ANTE KUJUNDÞIĆ Hrvat K.Sućurac, Put Smoljevca 15 101764667, Kaštela

7. MARIJANA VULAS, dipl. uĉ. Hrvatica K.Sućurac, Magistrala Orišac 1 103141046, Kaštela

8. TOMISLAVA BOGIĆ, Hrvatica K.Sućurac, Obala k. Tomislava 27 104387495, Kaštela

9. MARKO KAPETANOVIĆ Hrvat K.Sućurac, Dr.F.TuĊmana 34 100489171, Kaštela

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj liste: IVAN DŽELALIJA

1. IVAN DÞELALIJA Hrvat K.Sućurac, Put Strabeþnika 4 101226643, Kaštela

2. FELICA ŠEGO Hrvatica K.Sućurac, Hrvatskog proljeća 3 103962809, Kaštela

3. IVANA MILJKOVIĆ Hrvatica K.Sućurac, Vukovarskih heroja 14 103853882, Kaštela

4. MARIJO SARAJĈEV Hrvat K.Sućurac, Tome Jerĉića 39 101283912, Kaštela

5. DJURO ŠEĆER Hrvat K.Sućurac, Trg Fra B. Sokola 8 103229386, Kaštela

6. SUZANA PEROVIĆ Hrvatica K.Sućurac, Magistrala 42 102356554, Kaštela

7. IVAN ŠEGO Hrvat K.Sućurac, Vukovarskih heroja 40 102611220, Kaštela

8. IVAN POŠA Hrvat K.Sućurac, Cesta dr.F.TuĊmana 157 103950607, Kaštela

9. INA DŽELALIJA Hrvatica K.Sućurac, Magistrala 42 103456408, Kaštela

 

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARĈEVIĆ - HSP AS HRVATSKO PRAVAŠKO BRATSTVO - HPBratstvo

Nositelj liste: ŽELJAN JURLIN

1. ŽELJAN JURLIN Hrvat K.Sućurac, Dr.A.Starĉevića 24 100558019 Kaštela

2. IVICA SUĈIĆ Hrvat K.Sućurac, Ivana Pavla II 13 102068017, Kaštela

3. HRVOJE ELEZ Hrvat K.Sućurac, Ribarska 18 103302548, Kaštela

4. DUJE KATALINIĆ Hrvat K.Sućurac, Prilaz Blatu 20 101827281, Kaštela

5. ANTE ELEZ Hrvat K.Sućurac, Ribarska 18 15605488, Kaštela

6. ANTONIO BOÞIN Hrvat K.Sućurac, Tome Jerĉića 23 104198044, Kaštela

7. TONĆI LESKUR Hrvat K.Sućurac, Ĉeline 44 104256907, Kaštela

8. TOMISLAV ĆOKO Hrvat K.Sućurac, Kroz Blata 21 103333571, Kaštela

9. ANTE LEDIĆ Hrvat K.Sućurac, Dr. A. Starĉevića 3 103045710, Kaštela

 

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA

Nositelj liste: IVAN KOVAĈ

1. IVAN KOVAĈ Hrvat K.Sućurac, A.Alfirevića 22 103787971, Kaštela

2. MARIN KATIĆ Hrvat K.Sućurac, Prilaz Blatu 3 100885953, Kaštela

3. FRANKO BOÞIN Hrvat K.Sućurac, Kneza Trpimira 76 103870588, Kaštela

4. DALIBOR KATALINIĆ Hrvat K.Sućurac, I.Pavla II bb 100919135, Kaštela

5. DALMA LUKETIN Hrvatica K.Sućurac, Obala k.Tomislava 2 15545520, Kaštela

6. IVICA LJUBENKOV Hrvat K.Sućurac, F.TuĊmana 228 15725023, Kaštela

7. BORIS KRAMAR Hrvat K.Sućurac, Tome Jerĉića 24 15483117, Kaštela

8. TIHOMIR KOVAĈ Hrvat K.Sućurac, Gorice 32 100433596, Kaštela

9. MARICA JURIĆ Hrvatica K.Sućurac, Rimski put 7 102894617, Kaštela


Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.