Kaštel Štafilić

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NENAD PERA – nositelj liste

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK – HB
BOŠKO BARAČ – nositelj liste

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
PETAR VRDOLJAK - nositelj liste

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
DRAŽEN ÐAKOVIĆ - nositelj liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Nenad Pera, Hrvat, Senjskih uskoka 7, K.Štafilić,
o.i.101139355 - Kaštela

Kandidati:

1. NENAD PERA, Hrvat, Senjskih uskoka 7, K.Štafilić, o.i.101139355- Kaštela
2. ILKO TRANFIĆ, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 16, K.Štafilić, o.i.101047015- Kaštela
3. TONĆI GRBEŠA, Hrvat, Javorska 11. K.Štafilić, o.i.102226541 – Kaštela
4. MARIJA JURAS, Hrvatica, Bijaćka 31, K.Štafilić, o.i. 100324438- Kaštela
5. JEAN BILUŠ-GAGIĆ, Hrvat, Vlade Šimere 11, K.Štafilić, o.i. 102013758 – Kaštela
6. MARKO MELVAN, Hrvat, Javorska 17, K.Štafilić, o.i.101760252- Kaštela
7. MATE BILUŠ- GAGIĆ, Hrvat, Resnik bb, K.Štafilić, o.i.100926953 – Kaštela

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK – HB

Nositelj liste: Boško Barač, Hrvat, Cesta K.Štafilić 49 , K.Štafilić, o.i.
13687634 – Kaštela

Kandidati:

1. BOŠKO BARAČ, Hrvat,Cesta K.Štafilić 49,K.Štafilić,o.i.13687634- Kaštela
2. TUGOMIL-JURE ZEKAN, Hrvat, Put Resnika bb, K.Štafilić, o.i.100433202 – Kaštela
3. ANA VAREŠKO, Hrvatica, Cesta dr.F.Tuđmana bb, K.Štafilić, o.i.15545489 – Kaštela
4. MILAN ŠUSTIĆ, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 29, K.Štafilić, o.i.15155472- Kaštela
5. ILIJA SUČIĆ, Hrvat, Bile bb, K.Štafilić, o.i.101610114- Kaštela
6. NENO MATIĆ, Hrvat, Nehajski put 36, K.Štafilić, o.i. 15155487-Kaštela
7. DANE SAMAC, Hrvat, Put Resnika bb, K.Štafilić, o.i.102273470- Kaštela

 


3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: Petar Vrdoljak, Hrvat, Put Resnika bb, K.Štafilić, o.i.
100020889 – Kaštela


Kandidati:

1. PETAR VRDOLJAK, Hrvat, Put Resnika bb, K.Štafilić, o.i. 100020889 – Kaštela
2. PAVO MAGLICA, Hrvat, Put poljoprivrednika 1, K.Štafilić, o.i. 15483143 – Kaštela
3. ILIJA TEKLIĆ, Hrvat, Bile bb, K.Štafilić, o.i.102395797 – Kaštela
4. DARIO MIKULIĆ, Hrvat, Šantina poljana bb, K.Štafilić, o.i. 15655215 – Kaštela
5. MIRO ADŽAGA, Hrvat, Bile bb, K.Štafilić, o.i.14816019 – Kaštela
6. ŽARKO MLIKOTA, Hrvat, Pišćine bb, K.Štafilić, o.i.13356697 – Kaštela
7. ANTE VIŠEVIĆ, Hrvat, Put poljoprivrednika bb, K.Štafilić, o.i. 100439099 – Kaštela

 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI -HNS

Nositelj liste: Dražen Ðaković, Hrvat, Put Resnika bb, K.Štafilić, o.i.
100031503 – Kaštela

Kandidati:

1. DRAŽEN ÐAKOVIĆ, Hrvat, Put Resnika bb, K.Štafilić, o.i.100031503- Kaštela
2. IVAN PENSA, Hrvat, Bijaćka 36, K.Štafilić, o.i.15248198 – Kaštela
3. VINKO ŠUNJERGA, Hrvat, Bijaćka 2, K.Štafilić, o.i.100370665 -Kaštela
4. BOŠKO JURIĆ, Hrvat, Bijaćka 38, K.Štafilić, o.i.15847234 – Kaštela
5. FIKRET CERIĆ, Hrvat, Braće Klišmanić 12, K.Štafilić,o.i.14074829- Kaštela


Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.