ZELENI HR

Naziv liste: ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
Nositelj liste: DALMA LUKETIN


Kandidati:

1. Dalma Luketin, Hrvatica, Obala kralja Tomislava 2, K.Sućurac,15545520-Kaštela
2. Robert Galić, Hrvat, S.Pense bb , K.Štafilić, 14439147-Kaštela
3. Vedrana Matas,Hrvatica, Cesta dr.F.Tuđmana 79,K.Stari, 103075380-Kaštela
4. Mislav Luketin,Hrvat, Podvorje 16,K.Sućurac,103721737-Kaštela
5. Sanja Petričević,Hrvatica, Obala kralja Tomislava 1,K.Sućurac, 15749891-Kaštela
6. Danko Lučić,Hrvat,Obala kralja Tomislava 2, K.Sućurac,103722244-Kaštela
7. Ljiljana Radman Podrug, Hrvatica, Kroz blato 10,K.Sućurac, 102065285-Kaštela
8. Rajka Vuletin, Hrvatica, Osječka 5,K.Gomilica, 100509533-Kaštela
9. Marino Radunić, Hrvat, Bile bb,K.Štafilić, 103724140-Kaštela
10. Morana Galić, Hrvatica, S.Pense bb,K.Štafilić, 14548991-Kaštela
11. Braco Radica, Hrvat, Suvača 9,K.Sućurac, 103093316-Kaštela
12. Karmen Badrov, Hrvatica, Cesta dr.F.Tuđmana bb, K.Kambelovac,102111016- Kaštela
13. Ivica Šiškov,Hrvat,Rimski put 29,K.Sućurac, 101272203-Kaštela
14. Jadranka Vujina,Hrvatica, Cesta dr.F.Tuđmana 11,K.Štafilić, 101025890-Kaštela
15. Lidonka Vuina,Hrvatica,Put sv.Lucije bb,K.Štafilić, 100727274
16. Agnes Reljanović,Hrvatica, Cesta dr.F.Tuđmana 2D,K.Stari, 103026566-Kaštela
17. Slobodan Temišanović,Srbin,Put Kruševika bb, K.Kambelovac, 15289328-Kaštela
18. Marija Luketin, Hrvatica,Podvorje 16, K.Sućurac, 100502523-Kaštela
19. Ivana Radica, Hrvatica,Suvača 9, K.Sućurac, 103093288-Kaštela
20. Maja Karlović, Hrvatica, Gualdova 5,K.Sućurac, 101222872-Kaštela
21. Dragomir Gaić, Srbin,A Starčevića 9, K.Kambelovac, 101626290-Kaštela
22. Mara Orošnjak,Hrvatica,Cesta dr.F.Tuđmana bb,K.Sućurac, 102715325-Kaštela
23. Iva Bilić,Hrvatica, Hrvatskih knezova bb, K.Gomilica, 101512995-Kaštela
24. Stipe Vuletin,Hrvat,Osječka 5,K.Gomilica, 101227501-Kaštela
25. Jugana Gaić, Srpkinja, A Starčevića 9, K.Kambelovac, 101652063-Kaštela


Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.