NEZAVISNA - FABJAN DANILO

Naziv liste:
NEZAVISNA GRADSKA LISTA
Nositelj liste: FABJAN DANILO


Kandidati:

1. Fabjan Danilo,Hrvat,Don I.Jurčeva 14, K.Novi, 101693109-Kaštela
2. Bogdan Pensa,Hrvat, Hrvatskih branitelja 18, K.Lukšić,100041258-Kaštela
3. Ivo Šimera,Hrvat, V.Šimere 1, K.Štafilić, 14675262-Kaštela
4. Jadro Livaković,Hrvat, Šoulavy bb, K.Lukšić, 10029414-Kaštela
5. Joško Bakotić,Hrvat, Primorska 16,K.Gomilica, 103672512-Kaštela
6. Ivica Kelam, Hrvat, I.Danila 9, K.Stari, 101183645- Kaštela
7. Ivo Britvić,Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 12, K.Kambelovac, 102183580-Kaštela
8. Frane Aranza,Hrvat,Crnoći 8, K.Novi, 101483153-Kaštela
9. Srećko Pera,Hrvat,Put sv.Lucije 25,K.Štafilić, 100222426-Kaštela
10.Ivan Alabanda,Hrvat,Šoulavy 1, K.Lukšić, 15248197-Kaštela
11.Zvonimir Damjanov,Hrvat,Obala k.Tomislava 24, K.Gomilica,100195316-Kaštela
12.Ante Beretin,Hrvat,A.Beretina 5, K.Novi, 100877563-Kaštela
13.Zoran Vujina,Hrvat,Cesta dr.F.Tuđmana bb,K.Štafilić, 100124825-Kaštela
14.Siniša Russo,Hrvat,Birnja bb,K.Stari,15289519-Kaštela
15.Šime Tomaš,Hrvat,Cesta dr.F.Tuđmana 87, K.Lukšić, 102588668-Kaštela
16.Tonka Čurlin, Hrvatica,Zadrugarska 14, K.Gomilica,15093959-Kaštela
17.Marija Rožić,Hrvatica,Cesta dr.F.Tuđmana bb, K.Štafilić, 100919645-Kaštela
18.Bašće Dobrić, Hrvat, Put groblja bb,K.Novi, 100526667-Kaštela
19.Ivica Radun, Hrvat, Zagorski put 1, K.Stari, 100888388-Kaštela
20. Ivan Klaić,Hrvat,Cesta dr.F.Tuđmana 67, K.Lukšić, 102225814-Kaštela
21.Ante Beram,Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 113, K.Štafilić,102125439-Kaštela
22. Ivan Mateljan,Hrvat,Put sv.Lovre bb,K.Lukšić, 100299675-Kaštela
23.Jakša Šegvić,Hrvat,Put Vlaka 14,K.Novi,103300190-Kaštela
24.Ante Klišmanić,Hrvat, Cesta 36, K.Štafilić, 14560425-Kaštela
25.Petar Carev, Hrvat, Primorska 19,K.Gomilica, 100763735-Kaštela


Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.