SDP-HNS-SU

Naziv liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: MATKO KUZMANIĆ


Kandidati:

1. Matko Kuzmanić, Hrvat,Obala kralja Tomislava 18, K.Sućurac,102795391-Kaštela
2. Alenka Rokov, Hrvatica,E.Kvaternika 10,K.Gomilica,100485698- Kaštela
3. Višnja Špika, Hrvatica,Suvača 17, K.Sućurac,,102336901-Kaštela
4. Dražen Ðaković,Hrvat,Put Resnika 11,K.Štafilić,100031503-Kaštela
5. Ratomir Vranješ,Hrvat, I.Pavla II 152, K.Kambelovac, 103307261-Kaštela
6. Filip Plećaš, Hrvat,Dr.V.Omašića 2, K.Lukšić,102781330-Kaštela
7. Mario Banovac, Hrvat,E.Kvaternika 4,K.Gomilica, 100863286-Kaštela
8. Marin Katić, Hrvat,Prilaz blatu 3,K.Sućurac, 100885953-Kaštela
9. Keti Lučin, Hrvatica,M.Marulića 3,K.Gomilica, 15749979-Kaštela
10.Sanda Škobić, Hrvatica,Put blata 23, K.Lukšić, 101480317-Kaštela
11.Mate Selak, Hrvat, Dr. J.Omašića 86, K.Lukšić, 14577158- Kaštela
12.Nikša Jaman,Hrvat, Bojišće 14, K.Stari,101014248-Kaštela
13.Lada Bratinčević,Hrvatica,Zrinsko-Frankopanska16,K.Sućurac,101193926-Kaštela
14.Anka Mijić,Hrvatica, Put groblja bb, K.Gomilica, 100822107-Kaštela
15.Ivan Vicenco Pensa,Hrvat,Hrvatskih branitelja 18,K.Lukšić, 101677321-Kaštela
16.Ivan Tošić, Hrvat, I.Danila 32, K.Stari, 103634750-Kaštela
17.Marijan Trogrlić, Hrvat, Put groblja 9, K.Novi, 101421884-Kaštela
18.Ivana Čurkov, Hrvat, Put Trećanice 6, K.Novi,103574896-Kaštela
19.Željko Ađutantov,Hrvat,Cesta dr.F.Tuđmana40,K.Kambelovac,100490902-Kaštela
20.Vesna Radnić,Hrvatica,Obala k.Tomislava 34a,K.Kambelovac,100566328-Kaštela
21.Ante Šimić,Hrvat,Rudine 2A,K.Novi, 100681989 – Kaštela
22.Hrvoje Selak,Hrvat,Dr. J.Omašića 86, K.Lukšić, 103102078-Kaštela
23.Ante Viculin,Hrvat, Novi put 15, K.Lukšić, 100016211-Kaštela
24.Katica Dugeč, Hrvatica, Put groblja bb, K.Gomilica,100342937-Kaštela
25.Branko Šalov,Hrvat, Put groblja bb,K.Gomilica, 100350151-KaštelaUvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.