3. HSLS, HSU, ZELENI

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU... 3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
DEMOKRATSKI SAVEZ ZELENIH (ZELENI)
Nositelj liste: IVAN ŠUNJERGA. Hrvat, Fuležina 12, Kaštel Stari, 15313764, Kaštela

1. IVAN ŠUNJERGA, Hrvat, Fuležina 12, Kaštel Stari, 15313764, Kaštela
2. BLAŽ BRALIĆ, Hrvat, Bojišće 4, K. Stari 100294574, Kaštela
3. ANTE PARČINA, Hrvat, Zagorski put 76, K. Stari, 15155497 - Kaštela
4. BOŠKO BARAĆ, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana 49, K. Štafilić, 13687634 - Kaštela
5. STIPE BOŽINOVIĆ-MAÐOR, Hrvat, Braska peca 32, K. Sućurac, 100955426 - Kaštela
6. BISERKA TREBEC, Hrvatica, Put zagoraca bb, K. Štafilić, 101172087 - Kaštela
7. MERI BENUTIĆ, Hrvatica, Cesta dr. F. Tuđmana 70, K. Stari, 100414440 - Kaštela
8. ANTE KAZOTI, Hrvat, Obrov 29, K. Lukšić, 100721648 - Kaštela
9. DARKO ČAVKA, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana bb, K. Gomilica, 100434880 - Kaštela
10. BRANKICA KLJAIĆ-PARLOV, Hrvatica, Kaštilac 9, K. Gomilica, 14509694 - Kaštela
11. FRANE ARANZA, Hrvat, Uz vrtle 7, K. Novi, 101483153 - Kaštela
12. VINKO TRANFIC, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana 134, K. Stari, 101307785 - Kaštela
13. MILAN ŠUSTIĆ, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana 29, K. Štafilić, 15155472 - Kaštela
14. ANTE MILIĆ, Hrvat, Obala kralja Tomislava bb, K. Stari, 101133359 - Kaštela
15. DAMIR ŠUSTIC, Hrvat, Put Dragočeva bb, K. sućurac. 10148238 - Kaštela
16. ANTE BIRČIĆ, Hrvat, Put Banovine 7A. K. Stari, 13687630 - Kaštela
17. TONČI VLAIĆ, Hrvat, Svetog Roka 5,K. Lukšić, 15025252 - Kaštela
18. MARKO RADIĆ, Hrvat, Put Banovine bb, K. Stari, 15432679 - Kaštela
19. JOŠKO DUJMOV, Hrvat, Ivana Kumbata 9, K. Štafilić, 1096344 - Kaštela
20. ANTE GILJAN, Hrvat, Put Bunarića 10, K. Sućurac, 10148465 - Kaštela
21. VLADE ČAVKA, Hrvat, Zagorski put bb, K. Stari, 101162195 - Kaštela
22. ANTE JURIĆ, Hrvat, K. Ćipika 2. K. Stari, 100619876-Kaštela
23. JELICA BULIĆ, Hrvatica, Cesta F. Tuđmana bb, K. Kambelovac, 101084350 - Kaštela
24. VLADIMIR GOTOVAC, Hrvat, Braće popića 11, K. Štafilić, 15210117 - Kaštela
25. PETAR BRITVIĆ, Hrvat, Don P. Britvica 11, K. Kambelovac, 100021762 - Kaštela

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...HSLS, HSU, ZELENI na FORUMU...

Web: HSLS Kaštela


Izborni Program Koalicije HSLS-HSU-ZELENI

1. Izgraditi identitet i vratiti dignitet Grada Kaštela s obzirom na njegov presudan geostrateški položaj u županiji.

2. Preispitati i korigirati GUP - kontrolirati prekomjernu izgradnju i betonizaciju Grada, zaštititi poljoprivrednu djelatnost - zaštititi okoliš od daljnje devastacije.

3. Zaštititi zemljište Grada Kaštela od državne rasprodaje u bescjenje.

4. Odrediti i povećati visinu novčane naknade za rudnu rentu (DALMACIJACEMENT) prema europskim standardima.

5. Smanjiti prirez i komunalnu naknadu.

6. Kontrolirati kaštelanski zaljev putem osnivanja lučke kapetanije i inicirati gradnju civilne luke. Oformiti registar brodova Grada Kaštela

7. Uvesti novu regulaciju prometa u Kaštelima s ciljem povećanja sigurnosti - inicirati međugradsku autobusnu stanicu u Kaštelima.

8. Inicirati gradnju doma mladeži.

9. Subvencionirati i snositi troškove stanovanja socijalno ugroženom dijelu stanovništva Grada Kaštela.

10. Izraditi projekte koji će se financirati iz pristupnih fondova Europske Unije.

11. Promijeniti odnos gradskih vlasti i turističke zajednice Grada Kaštela prema turizmu, s ciljem stvarnog povratka turizma u Kaštela.

11. Posmrtne ostatke profesora Filipa Lukasa iz Rima vratiti u Kaštela.


Za umirovljenike grada Kaštela sa niskim primanjima:

1. Osloboditi plačanja komunalne naknade.
2. Osigurati besplatan prijevoz.
3. Poklon bon za blagdane.
4. Pokrenuti izgradnju umirovljeničkih prostorija.
5. Izgraditi centar za cjelodnevni boravak stanovništva treće životne dobi.

("dječji vrtić" za stare i nemoćne koje nema tko čuvati tokom dana)


Koalicija HSLS-HSU-ZELENI svoj izborni program temelji na stvarnim potrebama Grada Kaštela i njegovih građana. Naša buduća politička aktivnost i eventualna moguća koalicija temeljit će se isključivo na osnovama našeg programa a ne na političkim pozicijama budućih koalicijskih partnera. Ova koalicija je koalicija strogog centra bez lijevih ili desnih ideoloških predznaka. Ova koalicija je spremna na politički dogovor sa svim strankama u Gradu Kaštelima, ali pod jednim jedinim uvjetom: da program ove koalicije koji je gore naveden bude prihvaćen.
U godinama iza nas, a naročito u posljednje vrijeme ukazivao sam na brojne probleme koji su prisutni u našoj sredini i na način kako bi se oni mogli riješiti. To ste imali prilike u mom televizijskom obraćanju javnosti i sami vidjeti. Žao mi je što i predstavnici drugih političkih stranaka u našem gradu nisu učinili isto. Nadam se da će se pojaviti u javnosti sada u predizbornoj kampanji.

U brojnim kontaktima koje sam imao po Europi i svijetu, stekao sam mnogo iskustva. (Naprimjer, zašto u centru Bangkoka, koji ima gotovo milijun stanovnika nema ni jedan semafor). U kontaktu sa istaknutim političarima u Europskom parlamentu i njemačkom Bundestagu osigurao sam kontakt za buduće vodstvo ovoga grada s ciljem povezivanja Grada Kaštela sa bitnim europskim organizacijama i institucijama.

Kao nositelj ove koalicijske liste, obećajem da moja buduća politička aktivnost u našem gradu neće biti diktirana ni iz Zagreba ni iz Varaždina, već će biti stvarana ovdje u Kaštelima, ovisno o situaciji i potrebi Grada Kaštela. Ekonomska neovisnost moje obitelji i mene kao privatnog poduzetnika je garant moje političke neovisnosti od diktata političke hijerarhije. To je moja prednost pred nekim drugim nositeljima lista u ovom Gradu.

Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.