KAŠTEL LUKŠIĆ

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL LUKŠIĆ

1. AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA - HZ
HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD

Nositelj liste : ANTE MARAS
Kandidatkinje/kandidati:
1. ANTE MARAS, Hrvat, K. Lukšić, Komjate 31, rođ. 5.9.1975., OIB: , M
2. KARMELO MILANOVIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Sibovica 12A, rođ. 18.12.1965., OIB: , M
3. IVANA BUBRIĆ, Hrvatica, K. Lukšić, Stupi 9, rođ. 22.10.1985., OIB: , Ž
4. IVA PJANIĆ, Hrvatica, K. Lukšić, Sibovica 18, rođ. 28.1.1989., OIB: , Ž
5. ZORAN VUKIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Cesta dr. Franje Tuđmana 764, rođ. 24.1.1969., OIB: , M
6. ANTE BRALIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Sinokoše 12, rođ. 23.12.1987., OIB: , M
7. NEDO ŠAPINA, Hrvat, K. Lukšić, Put sv. Lovre 18 B, rođ. 4.1.1959., OIB: , M
8. IVAN GORAN PELIVAN, Hrvat, K. Lukšić, Komjate BB, rođ. 23.2.1981., OIB: , M
9. MIROSLAV LJUBIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Lindlarska 18, rođ. 11.10.1971., OIB: , M

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ

Nositelj liste: PATRIK GRGURIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. PATRIK GRGURIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Hrvatskih branitelja 27, rođ. 1.1.1981., OIB: , M
2. BRANIMIR MATIJACA, Hrvat, K. Lukšić, Hrvatskih branitelja 30, rođ. 12.6.1972, OIB: , M
3. DRAGAN KLARIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Šetalište Miljenka i Dobrile 20, rođ.11.11.1960.,OIB: , M
4. IVANKA LIJIĆ, Hrvatica, K. Lukšić, Štrada 21, rođ. 7.5.1957., OIB , Ž
5. DAVOR DELIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Majurina 41, rođ. 5.12.1962., OIB: , M
6. BORA DUVNJAK, Hrvatica, K. Lukšić, Sibovica 10, rođ. 18.9.1961., OIB: , Ž
7. ANTE DUVNJAK, Hrvat, K. Lukšić, Josipa Omašića 32, rođ. 13.6.1959., OIB: , M
8. ANĐA MIHALJEVIĆ, Hrvatica, K. Lukšić, Majurina 20, rođ. 2.9.1990., OIB: , Ž
9. ANTE TOPIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Josipa Omašića 35C, rođ. 16.9.1982., OIB: , M
2 / 2

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: MARINKO KOVAČEV
Kandidatkinje/kandidati:
1. MARINKO KOVAČEV, Hrvat, K. Lukšić, Obrov 36, rođ. 15.3.1950., OIB: , M
2. MATEO DRAGUN, Hrvat, K. Lukšić, Dr. J. Omašića 47, rođ. 6.6.1988., OIB: , M
3. GORANA OKORN NOVAK, Hrvatica, K. Lukšić, Hradec Kralove 15, rođ. 25.9.1947., OIB: , Ž
4. IVICA GRGIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Obrov 42, rođ. 21.7.1965., OIB: , M
5. IVAN ANDROMAK, Hrvat, K. Lukšić, Majurina 6, rođ. 27.12.1979., OIB: , M
6. MATE GLAURDIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Put sv. Lovre 69, rođ. 12.10.1992., OIB: , M
7. ANTE BAŠIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Obala kralja Tomislava 8, rođ. 15.1.1978., OIB: , M
8. IVAN ANDROMAK, Hrvat, K. Lukšić, Svih svetih 32, rođ. 7.3.1979., OIB: , M
9. NATKO RAPIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Kašteline 55, rođ. 8.4.1967., OIB: , M

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: ANTE VICULIN
Kandidatkinje/kandidati:
1. ANTE VICULIN, Hrvat, K. Lukšić, Hrvatskih branitelja 15, rođ. 14.5.1952., OIB: , M
2. SMILJANA GARMAZ, Hrvatica, K. Lukšić, Obrov 17, rođ. 26.11.1952., OIB: , Ž
3. KARL SAVIN, Hrvat, K. Lukšić, Miljenka i Dobrile 2a, rođ. 23.3.1943., OIB: , M
4. MARKO DŽEPINA, Hrvat, K. Lukšić, Ul. Bartula Rodina, učitelja 7, rođ. 11.3.1986., OIB: , M
5. SANDA PENSA, Hrvatica, K. Lukšić, Novi put 18, rođ. 8.8.1981., OIB: , Ž
6. VJEKOSLAV ZEKIĆ, Hrvat, K. Lukšić, Hrvatskih branitelja 15, rođ. 13.11.1955., OIB: , M
7. SAŠA ČULIBRK, Hrvat, K. Lukšić, Braće Vitturi 13, rođ. 6.7.1949., OIB: , M
8. MARIJANA KRALJEVIĆ, Hrvatica, K. Lukšić, Dr. V. Omašića 2, rođ. 29.7.1982., OIB: , Ž
9. FILIP PLEĆAŠ, Hrvat, K. Lukšić, Dr. Vjekoslava Omašića 2, rođ. 21.6.1975., OIB: , M

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


Uvjeti korištenja    Korištenje kolačića    Kontakt    Marketing
Copyright © 2024. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.